علم و تکنولوژی

علم و تکنولوژی

بهترین ردیاب طلای جهان 00:57

بهترین ردیاب طلای جهان

دلیل تفکیک فلزیاب 00:46

دلیل تفکیک فلزیاب

اموزش ساخت ردیاب طلا 00:45

اموزش ساخت ردیاب طلا

طرز کار فلزیاب 01:05

طرز کار فلزیاب

فلزیاب اشتباه تفکیک طلا 00:54
ردیاب یونی 01:56

ردیاب یونی

تشخیص محیط زمین با فلزیاب 01:21
کاوش گنج قدیمی با فلزیاب 01:26

کاوش گنج قدیمی با فلزیاب

فلزیاب نقطه زن 00:58

فلزیاب نقطه زن

فلزیاب نقطه زن انتنی 00:57

فلزیاب نقطه زن انتنی

فلزیاب حذف هوازدهی 00:57

فلزیاب حذف هوازدهی

فلزیاب تفکیک خطا از حفره 01:10
حفره یاب 00:49

حفره یاب

آنالیز طلا با فلزیاب 01:10

آنالیز طلا با فلزیاب

فلزیاب طلا زیر زمین 01:17

فلزیاب طلا زیر زمین