felezyabepishtaz

23 ویدیوها
282 نمایش
0 پسندیده شده
 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی

  کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی

  کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی در زمانی قابل قبول میباشد که ان فلزیاب انتنی بتواند شرایط زمین را ارزیابی نماید تا بتوان تنظیمات دقیق را در ان منطقه تعیین نموده و ارزیابی زمین در فلزیاب فرکانسی یا فلز

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی

  کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی

  کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی در زمانی قابل قبول میباشد که ان فلزیاب انتنی بتواند شرایط زمین را ارزیابی نماید تا بتوان تنظیمات دقیق را در ان منطقه تعیین نموده و ارزیابی زمین در فلزیاب فرکانسی یا فلز

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا فلزیاب انتنی در اصل ردیاب میباشد که طلا و انواع فلزات را جستجو مینماید ولی فلزیاب انتنی پیشرفته که طبق اصول رادار عمل مینماید و از نوع فلزیاب فرکانسی است دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص وی دی ای دیسک VDI DISC یا

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب جستجوگر طلا فلزیاب انتنی در اصل ردیاب میباشد که طلا و انواع فلزات را جستجو مینماید ولی فلزیاب انتنی پیشرفته که طبق اصول رادار عمل مینماید و از نوع فلزیاب فرکانسی است دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص وی دی ای دیسک VDI DISC یا

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده بهترین ردیاب طلای جهان

  بهترین ردیاب طلای جهان

  بهترین ردیاب طلای جهان بهترین ردیاب طلای جهان باید دارای مشخصات خاص خود باشد تا بهترین ردیاب طلا باشد ولی اینکه یک فلزیاب انتنی را بهترین ردیاب طلای جهان معرفی نمود یک اغراق بزرگ میباشد زیرا بهترین ردیاب در جهان وجود ندارد که با ان بتوان ب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده بهترین ردیاب طلای جهان

  بهترین ردیاب طلای جهان

  بهترین ردیاب طلای جهان بهترین ردیاب طلای جهان باید دارای مشخصات خاص خود باشد تا بهترین ردیاب طلا باشد ولی اینکه یک فلزیاب انتنی را بهترین ردیاب طلای جهان معرفی نمود یک اغراق بزرگ میباشد زیرا بهترین ردیاب در جهان وجود ندارد که با ان بتوان ب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده دلیل تفکیک فلزیاب

  دلیل تفکیک فلزیاب

  دلیل تفکیک فلزیاب دلیل تفکیک فلزیاب در عمق زیاد برای طلا GOLD برگرفته از نوع شرایط طراحی مدار ان فلزیاب METAL DETECTOR میباشد و تفکیک طلا یا تشخیص طلا در عمق زیاد با وجود تشخیص مغناطیس فلزات در فلزیاب انجام شدنی نمی باشد و فلزیاب مغناطیسی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده دلیل تفکیک فلزیاب

  دلیل تفکیک فلزیاب

  دلیل تفکیک فلزیاب دلیل تفکیک فلزیاب در عمق زیاد برای طلا GOLD برگرفته از نوع شرایط طراحی مدار ان فلزیاب METAL DETECTOR میباشد و تفکیک طلا یا تشخیص طلا در عمق زیاد با وجود تشخیص مغناطیس فلزات در فلزیاب انجام شدنی نمی باشد و فلزیاب مغناطیسی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده اموزش ساخت ردیاب طلا

  اموزش ساخت ردیاب طلا

  اموزش ساخت ردیاب طلا اموزش ساخت ردیاب طلا باید طبق اصول رادار بصورت علمی به انجام برسد و ساخت ردیاب طلا که طبق قوانین رادار RADAR به انجام برسد باید یک فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE SETTING از نوع ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده اموزش ساخت ردیاب طلا

  اموزش ساخت ردیاب طلا

  اموزش ساخت ردیاب طلا اموزش ساخت ردیاب طلا باید طبق اصول رادار بصورت علمی به انجام برسد و ساخت ردیاب طلا که طبق قوانین رادار RADAR به انجام برسد باید یک فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE SETTING از نوع ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده طرز کار فلزیاب

  طرز کار فلزیاب

  طرز کار فلزیاب طرز کار فلزیاب دو حالت داشته در ابتدا طرز تعیین تنظیمات فلزیاب و بعد به طرز روش جستجو فلزیاب تقسیم میگردد که تنظیمات در طرز کار فلزیاب اثر مستقیم داشته و فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده طرز کار فلزیاب

  طرز کار فلزیاب

  طرز کار فلزیاب طرز کار فلزیاب دو حالت داشته در ابتدا طرز تعیین تنظیمات فلزیاب و بعد به طرز روش جستجو فلزیاب تقسیم میگردد که تنظیمات در طرز کار فلزیاب اثر مستقیم داشته و فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا

  سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا

  سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا فلزیاب تصویری سنسور حساس به طلا را در صورتی میتواند دارا باشد که ان فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD باشد و سنسور حساس به طلا در فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب قابل نصب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا

  سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا

  سنسور فلزیاب تصویری حساس به طلا فلزیاب تصویری سنسور حساس به طلا را در صورتی میتواند دارا باشد که ان فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ادیت EDIT و ترشهولد THRESHOLD باشد و سنسور حساس به طلا در فلزیاب تصویری یا هر نوع فلزیاب قابل نصب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا

  اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا

  اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا GOLD مشخص نمودن طلا در شرایط گوناگون میباشد و این شرایط گوناگون از دید فلزیاب VISION METAL DETECTOR متفاوت است و دید فلزیاب برای تفکیک طلا با نوع طراحی مدار ان فلزیاب مرتبط است و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا

  اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا

  اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا اصول کار فلزیاب برای تفکیک طلا GOLD مشخص نمودن طلا در شرایط گوناگون میباشد و این شرایط گوناگون از دید فلزیاب VISION METAL DETECTOR متفاوت است و دید فلزیاب برای تفکیک طلا با نوع طراحی مدار ان فلزیاب مرتبط است و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب اشتباه تفکیک طلا

  فلزیاب اشتباه تفکیک طلا

  فلزیاب اشتباه تفکیک طلا فلزیاب تفکیک اشتباه طلا GOLD را نیز به همراه خواهد داشت و فلزیاب Metal Detector در عملیات جستجو طلا GOLD میتواند با منابع یا موانعی برخورد نماید که موجب اختلال در تشخیص گردد و این موانع میتواند شرایط مواد معدنی و من

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب اشتباه تفکیک طلا

  فلزیاب اشتباه تفکیک طلا

  فلزیاب اشتباه تفکیک طلا فلزیاب تفکیک اشتباه طلا GOLD را نیز به همراه خواهد داشت و فلزیاب Metal Detector در عملیات جستجو طلا GOLD میتواند با منابع یا موانعی برخورد نماید که موجب اختلال در تشخیص گردد و این موانع میتواند شرایط مواد معدنی و من

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا فلزیاب انتنی که ردیاب حساس به طلا باشد یک فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب جذبی است که بتواند در جستجو در روش شعاع زنی RADIUS از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE SETTING مربوط به عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT بهره

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا

  فلزیاب انتنی ردیاب حساس به طلا فلزیاب انتنی که ردیاب حساس به طلا باشد یک فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب جذبی است که بتواند در جستجو در روش شعاع زنی RADIUS از تنظیمات تفکیک DISCRIMINATE SETTING مربوط به عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT بهره

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده خطای فلزیاب در مسیریابی طلا

  خطای فلزیاب در مسیریابی طلا

  خطای فلزیاب در مسیریابی طلا خطا مسیر یابی طلا در فلزیاب میتواند از تغییرات ایجاد شده از سر جستجوگر فلزیاب METAL DETECTOR شکل بگیرد که تغییرات مربوط به وضعیت انرژی در سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده خطای فلزیاب در مسیریابی طلا

  خطای فلزیاب در مسیریابی طلا

  خطای فلزیاب در مسیریابی طلا خطا مسیر یابی طلا در فلزیاب میتواند از تغییرات ایجاد شده از سر جستجوگر فلزیاب METAL DETECTOR شکل بگیرد که تغییرات مربوط به وضعیت انرژی در سر جستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی فلزیاب مغناطیسی یا مغناطیس سنج

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده ردیاب یونی

  ردیاب یونی

  ردیاب یونی یون یاب راداری یا ردیاب یونی نمی تواند از قانون رادار بهره ببرد چون رادار از اصول یون برای تشخیص طلا یا انواع فلزات بهره نمی برد و یون یاب در اصل توان تشخیص و مشخص نمودن یون فلزات در عمق زیاد نداشته و یون طلا در شرایط انرژی پ

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده ردیاب یونی

  ردیاب یونی

  ردیاب یونی یون یاب راداری یا ردیاب یونی نمی تواند از قانون رادار بهره ببرد چون رادار از اصول یون برای تشخیص طلا یا انواع فلزات بهره نمی برد و یون یاب در اصل توان تشخیص و مشخص نمودن یون فلزات در عمق زیاد نداشته و یون طلا در شرایط انرژی پ

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده تشخیص محیط زمین با فلزیاب

  تشخیص محیط زمین با فلزیاب

  تشخیص محیط زمین با فلزیاب فلزیاب که گنج طلا GOLD TREASURE را تفکیک نماید باید دارای تنظیماتی باشد که بتوان اصول شرایط محیط زمین را در تنظیمات ان فلزیاب تعیین نموده و وضعیت زمین در تنظیمات فلزیاب برای این باید تعریف گردد که میدان های مغناطی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده تشخیص محیط زمین با فلزیاب

  تشخیص محیط زمین با فلزیاب

  تشخیص محیط زمین با فلزیاب فلزیاب که گنج طلا GOLD TREASURE را تفکیک نماید باید دارای تنظیماتی باشد که بتوان اصول شرایط محیط زمین را در تنظیمات ان فلزیاب تعیین نموده و وضعیت زمین در تنظیمات فلزیاب برای این باید تعریف گردد که میدان های مغناطی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده کاوش گنج قدیمی با فلزیاب

  کاوش گنج قدیمی با فلزیاب

  کاوش گنج قدیمی با فلزیاب فلزیاب کاوش گنج طلا و اشیاء قدیمی را در صورتی میتواند به انجام رساند که فلزیاب METAL DETECTOR توان تفکیک طلا GOLD DISCRIMINATE را در عمق زیاد داشته باشد و فلزیاب برای کاوش گنج طلا یا اشیاء قدیمی یک کاربر با تجربه

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده کاوش گنج قدیمی با فلزیاب

  کاوش گنج قدیمی با فلزیاب

  کاوش گنج قدیمی با فلزیاب فلزیاب کاوش گنج طلا و اشیاء قدیمی را در صورتی میتواند به انجام رساند که فلزیاب METAL DETECTOR توان تفکیک طلا GOLD DISCRIMINATE را در عمق زیاد داشته باشد و فلزیاب برای کاوش گنج طلا یا اشیاء قدیمی یک کاربر با تجربه

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا

  نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا

  نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در نحوه کار فلزیاب که مرتبط به نحوه عملکرد فلزیاب میباشد باید در زمان تمرین با فلزیاب در جهت روش های پاسخ فلزیاب توسط اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بدست اید تا ن

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا

  نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا

  نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا نقص پاسخ فلزیاب برای تفکیک طلا یا انواع فلزات در نحوه کار فلزیاب که مرتبط به نحوه عملکرد فلزیاب میباشد باید در زمان تمرین با فلزیاب در جهت روش های پاسخ فلزیاب توسط اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بدست اید تا ن

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب نقطه زن

  فلزیاب نقطه زن

  فلزیاب نقطه زن دستگاه فلزیاب نقطه زن یا فلزیاب نقطه زن در اصل میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری باشد و فلزیاب در شرایطی میتواند نقطه زن باشد که با فلزیاب بتوان مرکز طلا CENTER GOLD یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و فلزیاب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب نقطه زن

  فلزیاب نقطه زن

  فلزیاب نقطه زن دستگاه فلزیاب نقطه زن یا فلزیاب نقطه زن در اصل میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری باشد و فلزیاب در شرایطی میتواند نقطه زن باشد که با فلزیاب بتوان مرکز طلا CENTER GOLD یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و فلزیاب

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب نقطه زن انتنی

  فلزیاب نقطه زن انتنی

  فلزیاب نقطه زن انتنی فلزیاب نقطه زن انتنی میتواند باشد که با تک دسته انتن یا جفت دسته انتن محدوده و نقطه مرکز طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و بهترین نوع فلزیاب نقطه زن که توان عملیات جستجو برای نقطه زنی را دارد فلزیاب انتنی راداری با تن

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب نقطه زن انتنی

  فلزیاب نقطه زن انتنی

  فلزیاب نقطه زن انتنی فلزیاب نقطه زن انتنی میتواند باشد که با تک دسته انتن یا جفت دسته انتن محدوده و نقطه مرکز طلا یا هدف مورد نظر را مشخص نمود و بهترین نوع فلزیاب نقطه زن که توان عملیات جستجو برای نقطه زنی را دارد فلزیاب انتنی راداری با تن

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب

  تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب

  تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب گنج طلا در اطراف خود تاثیرات هوازدهی داشته و این عمل هوازدهی در اصل از شرایط نحوه قرار گرفتن گنج طلا GOLD TREASURE میباشد که زمین سست است و این سست بودن زمین وضعیت هوازدهی درفلزیاب ایجاد مینماید و این عامل

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب

  تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب

  تاثیر هوازدهی در گنج طلا و فلزیاب گنج طلا در اطراف خود تاثیرات هوازدهی داشته و این عمل هوازدهی در اصل از شرایط نحوه قرار گرفتن گنج طلا GOLD TREASURE میباشد که زمین سست است و این سست بودن زمین وضعیت هوازدهی درفلزیاب ایجاد مینماید و این عامل

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب حذف هوازدهی

  فلزیاب حذف هوازدهی

  فلزیاب حذف هوازدهی فلزیاب حذف هوازدهی را در صوتی میتواند دارا باشد که ان فلزیاب بتواند تفاوت موقعیت لایه های زمین هات راک HOT ROCK را از موقعیت سستی زمین یا شرایط حفره و کانال و طلا GOLD تشخیص دهد و این موقعیت با تنظیمات در فلزیاب فرکانسی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب حذف هوازدهی

  فلزیاب حذف هوازدهی

  فلزیاب حذف هوازدهی فلزیاب حذف هوازدهی را در صوتی میتواند دارا باشد که ان فلزیاب بتواند تفاوت موقعیت لایه های زمین هات راک HOT ROCK را از موقعیت سستی زمین یا شرایط حفره و کانال و طلا GOLD تشخیص دهد و این موقعیت با تنظیمات در فلزیاب فرکانسی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب تفکیک خطا از حفره

  فلزیاب تفکیک خطا از حفره

  فلزیاب تفکیک خطا از حفره فلزیاب تفکیک خطا حفره از طلا یا انواع فلزات را در وضعیت خاص مداری میتواند مشخص نماید و فلزیاب که با اصول تشخیص میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند تفاوت جریان میدان مغناطیس حاصله از تغییرات زمین را از موقعیت حفره و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده فلزیاب تفکیک خطا از حفره

  فلزیاب تفکیک خطا از حفره

  فلزیاب تفکیک خطا از حفره فلزیاب تفکیک خطا حفره از طلا یا انواع فلزات را در وضعیت خاص مداری میتواند مشخص نماید و فلزیاب که با اصول تشخیص میدان مغناطیس عمل مینماید نمی تواند تفاوت جریان میدان مغناطیس حاصله از تغییرات زمین را از موقعیت حفره و

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده حفره یاب

  حفره یاب

  حفره یاب فلزیاب هرگونه حفره یاب باید برای تشخیص طلا GOLD از دیگر منابع دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد فلزیاب یا هرگونه حفره یاب که دارای اینگونه تنظیمات نباشد نمی تواند حفره وا

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده حفره یاب

  حفره یاب

  حفره یاب فلزیاب هرگونه حفره یاب باید برای تشخیص طلا GOLD از دیگر منابع دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد فلزیاب یا هرگونه حفره یاب که دارای اینگونه تنظیمات نباشد نمی تواند حفره وا

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده آنالیز طلا با فلزیاب

  آنالیز طلا با فلزیاب

  آنالیز طلا با فلزیاب فلزیاب انالیز طلا یا فیلتر تفکیک طلا از خاک طلا یا دیگر فلزات در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی در صورت دارا میباشد که ان فلزیاب از دسته فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی

 • 2 ماه قبل

  felezyabepishtaz اشتراک گذاشته شده آنالیز طلا با فلزیاب

  آنالیز طلا با فلزیاب

  آنالیز طلا با فلزیاب فلزیاب انالیز طلا یا فیلتر تفکیک طلا از خاک طلا یا دیگر فلزات در فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی در صورت دارا میباشد که ان فلزیاب از دسته فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی

 • 2 ماه قبل