Download video

  فلزیاب اشتباه تفکیک طلا

  • فلزیاب اشتباه تفکیک طلا
   فلزیاب تفکیک اشتباه طلا GOLD را نیز به همراه خواهد داشت و فلزیاب Metal Detector در عملیات جستجو طلا GOLD میتواند با منابع یا موانعی برخورد نماید که موجب اختلال در تشخیص گردد و این موانع میتواند شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد یا وضعیت ایجاد شده توسط طلا برای اطراف خود میباشد و خطا فلزیاب METAL DETECTOR ERROR در زمین های دارای شرایط انرژی بالا در مواد معدنی و منابع صحنه کار شکل میگیرد و این انرژی پراکنده شده در محدوده صحنه کار میتواند موقعیتی مانند طلا GOLD را برای فلزیاب ایجاد نماید.
   منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
   آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34

   موضوع : علم و تکنولوژی

   #فلزیاب#طلایاب#گنج یاب#فلزیاب حرفه ای#فلزیاب پیشرفته#فلزیاب جویندگان اسیا#رامین کیخسروی#علیرضا لاسمی

   0 نظرات و 0 پاسخ ها
  arrow_drop_up