درحال بارگذاری ...

شروط اروپاییها برای ماندن در برجام !!

  • آپلودشده 3 هفته قبل در موضوع خبری

    وقتی کشورهای اروپایی برای تعهد به وظایف خود در برجام شروط جدید و دیگری اضافه می کنند!!

    ...

    وقتی کشورهای اروپایی برای تعهد به وظایف خود در برجام شروط جدید و دیگری اضافه می کنند!!

  • # برجام# اروپا# فرانسه# برجام اروپایی# سعید جلیلی
نمایش بیشتر نمایش کمتر
    نظرات (0)