درحال بارگذاری ...

سخنان علمی دکتر حسین علی رمضانی با موضوع یا من اسمه دواء و ذکره شِفاء

 • آپلودشده 5 ماه قبل در موضوع علم و تکنولوژی

  سخنانی علمی و اخلاقی از دکتر حسین علی رمضانی با موضوع با من اسمه دواء و ذکره شِفاء .

  قانون علیت در همه عالم جاری و ساری می باشد.

  این قانون رابطه بین علت و معلول

  ...

  سخنانی علمی و اخلاقی از دکتر حسین علی رمضانی با موضوع با من اسمه دواء و ذکره شِفاء .

  قانون علیت در همه عالم جاری و ساری می باشد.

  این قانون رابطه بین علت و معلول ها را بیان می دارد.

  حال برای درک یک پدیده و یا یک مساله یک طیفی از معلول ها به علت ها می رسند و این کار علمای مرسوم مادی است و گاه از علت به معلول می رسند که این کار حکما و عرفای الهی است ...

 • # علمی# اخلاقی# مادی# علت# معلول# یا من اسمه دواء و ذکره شِفاء
نمایش بیشتر نمایش کمتر
  نظرات (0)